Velkomstmøte - Arkeologi

Institutt for arkeologi, konservering og historie ønsker nye bachelorstudenter i arkeologi velkommen!

Studenter som går ute og studenter som sitter på trapp. Foto
Foto: UiO

På møtet blir du presentert for lærere og studieveiledere ved instituttet.

Du får informasjon om universitetsstrukturen, dine studentrettigheter og om hvordan en bachelorgrad er bygget opp.

Alle har forventninger til studietiden.
'Hvor mye må jeg jobbe?' 'Er det lett å få venner?' er bare to av mange små og store spørsmål de fleste ferske studenter har noen tanker om. Vi setter av litt tid til små summegrupper hvor alle som ønsker det kan komme til orde, og utveksle noen tanker om dette. På informasjonsmøtet dagen etter vil programledelsen snakke litt om studiehverdagen basert på det summegruppene har skrevet ned.

Møtet er obligatorisk. Ta kontakt med Helena Neumann  om du ikke har anledning til å komme.

Veien til Blindern

Publisert 17. juni 2021 16:01 - Sist endret 15. juni 2022 14:50