Hva lærer du?

Forskningen og undervisningen har som mål å forstå astronomiske og astrofysiske prosesser og systemer, fra vår egen sol til stjerner, galakser og hele universet. Store numeriske simuleringer og analyse av observasjonsdata er viktige verktøy. Studiet passer derfor for deg som vil bruke ferdighet i fysikk, matematikk, informatikk og statistiskk til å få ny forståelse av universet.

Etter at du har fullført master i astronomi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du forstår på et avansert nivå de fysiske prinsippene som er viktige i astronomi og astrofysikk:

 • Du har inngående kunnskap innenfor det avgrensede området av astronomi og astrofysikk som du gjennomfører en forskningsoppgave i.
 • Du kan finne relevante, vitenskapelige tekster innen nye felt, og lese, forstå og sammenfatte dem.
 • Du kan kritisk vurdere og analysere data og feilkilder.

Du kjenner et bredt spektrum av metoder fra matematikk, statistikk og informatikk:

 • Du kan de viktigste metodene på et avansert nivå og er i stand til å finne metoder som er viktige for forskningsoppgaven din og raskt opparbeide deg tilstrekkelig kunnskap i tide.

Ferdigheter

Du kan identfisere og utdype relevante astronomiske og astrofysiske problemstillinger:

 • Du kan vurdere publiserte arbeider og data innen et nytt problemområde og foreslå en fruktbar problemstilling.

Du kan utvikle og anvende avanserte metoder til å løse astronomiske og astrofysiske problemstillinger:

 • Du kan utvikle og anvende avanserte analytiske modeller.
 • Du kan utvikle og anvende avanserte numeriske metoder og programmere større koder som implementerer disse.
 • Du kan strukturere, redusere og fremstille vitenskapelig data som produseres.
 • Du kan anvende allerede tilegnede metoder på nye problemstillinger.

Generell kompetanse

Du kan finne og anvende metoder fra en rekke fag for å løse en faglig problemstilling gjennom et større prosjektarbeid:

 • Du utvikler faglig modenhet og kan arbeide selvstendig.
 • Du kan kommunisere profesjonelt, skriftlig og muntlig.
 • Du kan delta i planleggingen og styringen av et forskningsprosjekt.
 • Du utvikler en faglig intuisjon og helhetsforståelse for å gjøre det mulig å presentere og diskutere faglige problemstillinger, resultater og usikkerheter.

Du kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til fagfeller og til allmennheten:

 • Du kan formulere deg presist og vitenskapelig med korrekt bruk av fagterminologi og fagområdets uttrykksformer på engelsk i en vitenskapelig avhandling.
 • Du kan fremlegge en vitenskapelig problemstilling og resultater av forskning for både fagfeller og allmenhet muntlig ved presentasjon av masteravhandlingen.
 • Du kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på en forståelig måte til allmenheten.

Læringsutbytte for studenter som startet på dette studieprogrammet høsten 2017 eller tidligere.

 

Publisert 10. juli 2017 00:31 - Sist endret 7. feb. 2018 16:12