Hva lærer du?

Nye beskrivelser av læringsutbytte for deg som begynte på studiet høsten 2018

For deg som startet høsten 2017 eller tidligere

Overordnet læringsutbytte

  • Ha kunnskap om et bredt spekter av metoder for analyse og problemløsing innen fagområdet astronomi og astrofysikk.
  • Ha evne til å anvende disse metodene i avansert grunnforskning.

Kunnskapsmål

  • Ha inngående kunnskap innenfor et avgrenset tema innen astronomi og astrofysikk gjennom en forskningsoppgave du skal utføre og deretter beskrive i en vitenskapelig avhandling.
  • Ha kjennskap til metoder fra fysikk, matematikk, statistikk og informatikk, og anvendelse og tolkning av disse metodene.

Ferdighetsmål

  • Ha gode ferdigheter til å drive selvstendig grunnforskning og evne til vitenskapelig og analytisk tenkning.
  • Ha gode praktiske ferdigheter i bruk av relevant programverktøy.
  • Kunne samarbeide med andre fagspesialister.
  • Kunne formulere deg presist og vitenskapelig.
  • Kunne bruke eksisterende litteratur på en aktiv måte til å sette seg inn i andres arbeider og som støtte til å løse egne faglige problemer.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2018 16:14