English version of this page

Skriving av masteroppgave

I løpet av masterstudiet skal du produsere en masteroppgave tilsvarende 60 studiepoeng, det vil si et års arbeid (fulltid). Masteroppgaven må leveres via Inspera i tillegg til DUO (vitenarkiv) i StudentWeb. Under finner du informasjon om skriving av oppgave, maler du kan benytte og veiledninger for LaTeX.

Utseende

Instituttet har ikke typografiske formkrav til masteroppgaven, men vi anbefaler at du benytter LaTeX-malene på denne siden. Hvis du vil se hvordan tidligere masteroppgaver som er innlevert ved ITA ser ut, kan du ta en titt på de i DUO vitenarkiv.

Trykte eksemplarer:

ITA krever ikke papirutgave av din masteroppgave, men dersom du ønsker det kan instituttet dekke inntil seks eksemplarer. Trykking skjer ved Reprosentralen og det foretrukne formatet er PDF. Du finner mer informasjon her.

Aktuelle maler som kan benyttes:

  • LaTeX-mal (vanligst ved ITA, inkludert eldre forside. For nyere forsider, se neste avsnitt om forsidemal)
  • DUO-maler (Word for Windows og Mac)

Forsidemal:

ITA har ikke noen fast forside, og du kan velge fritt blant de ti forslagene som er tilgjengelige i lenken over.

LaTeX:

Miljøene ved MN benytter ofte programmet LaTeX og de fleste masteroppgaver ved ITA er skrevet med bruk av LaTeX.


Kontakt:

    Tilbake

    Publisert 17. mars 2016 09:35 - Sist endret 4. feb. 2021 11:36