English version of this page

Studiestart

Under finner du informasjon om hva du må gjøre i perioden etter at du har takket ja til studieplass på programmet og frem til semesterstart, samt informasjon om studiestart og informasjonsmøte for nye studenter.

StudentWeb:

Når du har takket ja til plassen, vil du få tilsendt brukernavn og passord dersom du ikke allerede har dette. Med UiO-brukernavn og passord må du i StudentWeb:

* Alternativt kan du velge FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori (kun anbefalt dersom du tenker å skrive en masteroppgave i teoretisk kosmologi).

** Emnet FYS4150 – Computational Physics har full overlapp med FYS3150 – Computational Physics. Dersom du har tatt FYS3150 – Computational Physics tidligere kan emnet inngå i mastergraden dersom emnet ikke inngår i din bachelorgrad.

Du finner mer informasjon om obligatoriske emner i mastergraden, oppbygging og gjennomføring her.

Dersom du ikke allerede har det, kan du få ordnet et studentkort når du har mottatt kvittering for betalt semesteravgift og registrering i StudentWeb. Studentkort utstedes av SiOsenteret. Kortet kan, etter søknad, også benyttes som nøkkelkort som gir adgang til Svein Rosselands hus (astrofysikkbygningen) med tilhørende lesesal for studenter.

Emner som ikke inngår i programmets emneanbefalinger:

Dersom du av ulike årsaker ønsker å ta andre emner, må du kontakte programkoordinator så raskt som mulig. Emner som ikke finnes i programmets emneanbefalinger, må godkjennes av lokalt programråd før det kan benyttes i mastergraden. Vær oppmerksom på at slike emner kan stille krav til en annen studierett enn den du får gjennom masterprogrammet i astronomi. Mer informasjon om dette finner du her. Kun emner som står oppført i studieløpstabellen vil bli sjekket for kollisjoner, øvrige emner (også de som står som anbefalte under studieløpstabellen) må du selv sjekke.

AST5960 - Masteroppgave (60 studiepoeng)

I StudentWeb vil etter hvert emnet AST5960 dukke opp blant dine undervisnings- og eksamensmeldinger. Ikke slett denne meldingen, den er gjort manuelt av studieadministrajonen ved instituttet og betyr at du står oppmeldt til en masteroppgave tilsvarende 60 studiepoeng som du vanligvis vil arbeide med i 3. og 4. semester. Oppmeldingen er gyldig så lenge du er student på programmet (normalt 4 semestre) og sikrer at du står med en aktivitet den tiden du ikke tar emner, men jobber med oppgaven.

Semesterstart:

Den første uken (ca. midten av august) av studiestart innledes av en orienteringsuke/fadderuke. De siste årene har Astrofysisk fagutvalg arrangert fadderuke for nye studenter, og det er også mulig å delta på fellesaktiviteter i regi av UiO. Den andre uken starter ordinære forelesninger og den tredje uken starter gruppeundervisning. En generell oversikt for hele studieåret ved UiO, med semesterstart og - slutt samt ferier, finner du her.

Informasjonsmøte for nye studenter på masterprogrammet i astronomi:

Når du har takket ja til plassen, vil du motta en e-post med dag og tid for informasjonsmøte. Informasjonsmøtet holdes normalt samme uke som ordinære forelesninger starter. Det er obligatorisk oppmøte her. På møtet vil du få nyttig informasjon om programmet, kunne søke om adgang til kortlesere i astrofysikkbygningen dersom du har fått studentkort, søke om leseplass og tilgang til dataterminaler tilknyttet leseplassen, samt mulighet for å stille spørsmål og få en omvisning.

Velkommen!


Kontakt:

Tilbake

Publisert 17. mars 2016 09:34 - Sist endret 29. jan. 2021 10:42