English version of this page

Studiestart

På denne siden finnes informasjon om hva studenter på ITA må gjøre i perioden etter å ha takket ja til studieplass på masterprogrammet og frem til semesterstart, samt informasjon om studiestart og obligatorisk informasjonsmøte for nye studenter.

StudentWeb:

Når du har takket ja til plassen, vil du få tilsendt brukernavn og passord dersom du ikke allerede har dette. Med UiO-brukernavn og passord må du gjøre følgende i StudentWeb:

* Alternativt kan du velge FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori (kun anbefalt dersom du tenker å skrive en masteroppgave i teoretisk kosmologi).

** Emnet FYS4150 – Computational Physics har full overlapp med FYS3150 – Computational Physics. Dersom du har tatt FYS3150 – Computational Physics tidligere kan emnet inngå i mastergraden dersom emnet ikke inngår i din bachelorgrad.

Les mer om obligatoriske emner i mastergraden, oppbygging og gjennomføring.

***MERK! Studenter i Computational Science programmet har en litt annen emnekombinasjon. Du kan lese mer om det på programsiden til Computational Science.

Dersom du ikke allerede har det, kan du få ordnet et studentkort når du har mottatt kvittering for betalt semesteravgift og registrering i StudentWeb. Studentkort utstedes av SiO senteret. Kortet kan, etter søknad, også benyttes som nøkkelkort som gir adgang til Svein Rosselands hus (astrofysikkbygningen) med tilhørende lesesal for studenter.

Emner som ikke inngår i programmets emneanbefalinger:

Dersom du av ulike årsaker ønsker å ta andre emner, må du kontakte programkoordinator så raskt som mulig. Emner som ikke finnes i programmets emneanbefalinger, må godkjennes av lokalt programråd før det kan benyttes i mastergraden. Vær oppmerksom på at slike emner kan stille krav til en annen studierett enn den du får gjennom masterprogrammet i astronomi. Les mer om studieretter og emner ved ITA.

Kun emner som står oppført i studieløpstabellen vil bli sjekket for kollisjoner, øvrige emner (også de som står som anbefalte under studieløpstabellen) må du selv sjekke.

AST5960 - Masteroppgave (60 studiepoeng)

Emnet AST5960 vil etter hvert dukke opp i StudentWeb blant dine undervisnings- og eksamensmeldinger. Ikke slett denne meldingen, den er gjort manuelt av studieadministrajonen ved instituttet og betyr at du står oppmeldt til en masteroppgave tilsvarende 60 studiepoeng som du vanligvis vil arbeide med i 3. og 4. semester. Oppmeldingen er gyldig så lenge du er student på programmet (normalt 4 semestre) og sikrer at du står med en aktivitet den tiden du ikke tar emner, men jobber med oppgaven.

Semesterstart:

Den første uken (ca. midten av august) av studiestart innledes av en orienteringsuke/fadderuke. De siste årene har Astrofysisk fagutvalg arrangert fadderuke for nye studenter, og det er også mulig å delta på fellesaktiviteter i regi av UiO. Den andre uken starter ordinære forelesninger og den tredje uken starter gruppeundervisning.

Se denne generelle oversikten for hele studieåret ved UiO, med semesterstart og - slutt samt ferier.

Obligatorisk informasjonsmøte for nye studenter på masterprogrammet i astronomi:

Når du har takket ja til tilbud om plass på masterprogrammet, vil du motta en e-post med informasjon om dato, tid og sted for det obligatoriske informasjonsmøtet for nye masterstudenter. På dette møtet vil du motta nyttig informasjon om masterprogrammet, hvordan du søker om tilgang til astrofysikkbygningen, arbeidsstasjoner og tilgang til dataterminaler, derfor er det obligatorisk oppmøteDette møtet vil finne sted 16. august 2022, kl. 10:00-12:15 på instituttet, og du vil motta en egen e-post om dette senest to uker før. Etter møtet vil noen fra instituttets fagutvalg gi deg en omvisning av bygningen.

Følg lenken nedenfor for mer informasjon om fadderuken.

Se alle kommende og forrige obligatoriske velkomstmøter og introduksjonsuke.

Velkommen!


Kontakt:

Tilbake

Publisert 17. mars 2016 09:34 - Sist endret 5. juli 2022 14:29