Jobb og videre studier

De fleste astronomer jobber ikke direkte med astronomi etter fullført mastergrad. Du arbeider i stedet med utvikling, anvendt forskning, undervisning og utredning innen en rekke områder i næringslivet og i det offentlige.

I arbeidet med masteroppgaven får du kunnskap og erfaring i å anvende matematikk, fysikk og informatikk til å løse problemer. Denne kunnskapen er svært etterspurt i næringslivet og det offentlige, fra teknologi- og IT-bedrifter til forskningsinstitusjoner.

Våre tidligere masterstudenter har blitt ansatt i en rekke forskjellige bedrifter, bl.a. SINTEF, Forsvarets Forskningsinstitutt og Telenor. Arbeidsoppgavene er ofte innen forskning og utvikling, modellering og data-analyse.

Det vil være stor etterspørsel etter lektorer i realfag i de videregående skolene og ungdomsskolene de kommende årene. Hvis du tar en årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning, vil du ha god bakgrunn for å undervise i realfag.

Les mer om hva du kan bli med en master i astronomi.

Forskerutdanning - ph.d.

En del av masterstudentene som oppnår svært gode resultater satser på en videre forskerkarriere innen astronomi.

Første steg på veien er en doktorgrad (ph.d.) ved Universitetet i Oslo eller ved et universitet i utlandet. Studietiden er normalt 3 til 4 år.

Studiet kan finansieres gjennom en stipendiatstilling finansiert av Universitetet eller av Norges Forskningsråd.

Les mer om forskerutdanningen i realfag ved UiO.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 10. juli 2017 00:33 - Sist endret 7. feb. 2018 16:21