Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Astronomi er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

 • Emner, 60 studiepoeng
 • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Du kan velge mellom tre fordypninger: Solfysikk, Kosmologi og Ekstragalaktisk astronomi.

Studieløp

Studieløpet avhenger av valgt fordypning og planlegges normalt i samråd med din veileder. Nedenfor kan du se et eksempel.

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave eller Masteroppgave
fritt emne avhengig av fordypning
2. semester Masteroppgave eller Fritt emne avhengig av fordypning Fritt emne avhengig av fordypning
fritt emne avhengig av fordypning
1. semester AST4310 – Strålingsprosesser i astrofysikk AST4320 – Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi FYS4150 – Computational Physics
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Hvis du planlegger å studere et semester i utlandet, anbefaler vi at du gjør dette i ditt 2. semester.

Veiledning

I løpet av det første semesteret skal du finne en veileder blant de vitenskapelig ansatte ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Arbeidet med masteroppgaven vil foregå under tett oppfølging fra veileder. Sammen med veilederen lager du i andre semester en detaljert plan for studiet med alle emner du skal ta og en prosjektbeskrivelse til masteroppgaven.

Emner

I forkant av studiestart skal du levere en plan for emner du skal ta i ditt første semester. I løpet av studiet må du ta minst 20 studiepoeng med astronomiemner (AST-emner) på 4000/5000-nivå. Øvrige emner på til sammen 40 studiepoeng kan velges blant 4000- og 5000-emner i astronomi, fysikk, matematikk, mekanikk, statistikk og informatikk. Minst 20 av disse 40 studiepoengene må være fra andre fag enn astronomi. Inntil 20 studiepoeng med andre emner kan godkjennes av masterprogramrådet ved instituttet.

Anbefalte frie emner: Kosmologi og Ekstragalaktisk astronomi

For de som skal skrive masteroppgave i teoretisk kosmologi kan emnet FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori erstatte AST4310 – Strålingsprosesser i astrofysikk hvis dette anbefales av veileder.

Anbefalte frie emner: Solfysikk

Masteroppgave

Innen de mulige fordypningene Solfysikk eller Kosmologi og Ekstragalaktisk astronomi, kan masteroppgaven ha to hovedformer, eller være en blanding av disse:

 • Observasjonsastronomi
  Du benytter observasjonsmateriale som enten du selv skaffer ved et astronomisk observatorium i utlandet (for eksempel Nordisk Optisk Teleskop, eller Swedish Solar Telescope, begge på La Palma på Kanariøyene), eller som du får fra andre kilder (for eksempel romobservatorier). Disse vil du bearbeide og analysere ved hjelp av databaserte verktøy.
 • Teori/modellering
  Her vil du først og fremst benytte fysisk innsikt til å løse astrofysiske problemer. I de aller fleste tilfeller vil mye av arbeidet gjøres på datamaskiner.

Avslutning

Masterstudiet avsluttes med en offentlig presentasjon av 30 minutters varighet hvor du gir en presentasjon av oppgaven. Denne etterfølges av en muntlig eksaminasjon om oppgaven. Endelig karakter for masteroppgaven fastsettes umiddelbart etter eksaminasjonen.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for teoretisk astrofysikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i astronomi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 10. juli 2017 00:41 - Sist endret 28. des. 2021 15:34