English version of this page

Orienteringsuke for nye masterstudenter

I orienteringsuken får du viktig informasjon om ditt nye studieprogram, og du får muligheten til å bli kjent med dine medstudenter og ditt studiested. Noen av aktivitene som arrangeres i orienteringsuken vil være obligatorisk.

klær, shorts, bein, ryggsekk

Introduksjonsuke ved ITA

En uke før forelesningene begynner, starter semesteret med en fadderuke for alle nye masterstudenter ved Institutt for teoretisk astrofysikk. I løpet av uken vil du blant annet få viktig informasjon om studieprogrammet ditt, møte programkoordinatoren din, kontaktpersoner til studieretningen din og medstudenter. Du kan spørre om hjelp til registrering av emner og vil bli introdusert for instituttet og universitetet og få mulighet til å bli kjent med dine nye medstudenter. Det vil også være flere sosiale aktiviteter og noen av aktivitetene vil være felles med de nye masterstudentene ved Fysisk institutt.

Litt avhengig av hvilket studieprogram du skal begynne på (Computational Science (CS) eller Astronomi) vil ukeplanen være noe forskjellig, dette fordi CS studentene pleier å ha et møte sammen med andre CS-studenter. Vi anbefaler å dobbeltsjekke hva som gjelder for studieprogrammet og studieretningen du skal begynne på.

Kommende infomøter ved ITA

Ingen kommende arrangementer