Programmet tar ikke opp nye studenter

Velkomstdager for masterstudenter tatt opp høsten 2015 / Welcome days for master students admitted to a program fall 2015

Velkomstuke for masterstudenter tatt opp høsten 2015 /Welcome meeting for master students admitted to a program fall 2015

Skal du begynne på et masterprogram ved Institutt for biovitenskap høsten 2015?

 

Vi inviterer til velkomstdager med spennende program og presentasjon av masteroppgaver. Uken er obligatorisk med oppmøte mandag 10. aug. 2015 09:00 i   Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus, Blindern

Program for uken

 

 

 

Skulle du ikke ha anledning til å møte må du sende en e-post til studieinfo@ibv.uio.no og gi beskjed.

Velkommen!

 

English:

We invite you to welcome days with an exciting program and a seminar with presentations of available master projects.  Please note that this week is mandatory and to meet on Monday August 10. 2015 at 09:00 in   Auditorium 2, Kristine Bonnevise hus, Blindern

Program for the week

 

 

 

Should you not have the opportunity to meet you must send an email to studieinfo@ibv.uio.no and notify us.

Welcome!

Publisert 24. juni 2015 14:16 - Sist endret 24. apr. 2017 09:49