Programmet tar ikke opp nye studenter

Beskjeder

Publisert 5. mars 2019 09:53

På global basis blir det mer og mer populært med sommerskoler for studenter.
Hvert år kommer rundt 550 studenter fra 90 ulike land til Oslo i slutten av juni for å studere seks uker ved Den internasjonale sommerskole ved UiO. I løpet av oppholdet kombinerer de studier med internasjonalisering, sosiale opplevelser og ekskursjoner.

Denne sommeren kan inntil 40 master- og bachelorstudenter ved UiO søke om stipend og plass på sommerskolen. 
Les mer om stipendordningen og hvordan du søker.  Søknadsfrist: 15. mars

Publisert 15. juni 2018 13:53

Dette studieprogrammet er fra 2018 erstattet av masterprogrammet Biovitenskap

Publisert 19. mai 2017 13:26

We will arrange an introduction week for all new master students  from Monday Aug. 14th.

Publisert 21. aug. 2015 10:36

 Neste uke arrangeres første Karrierelunsj, og første tema ut er «Olje- og gassindustrien er landets største verdi- og teknologiskaper. Hvor går veien videre?» En fra Norsk Industri kommer og snakker om dette temaet, som jeg tenker kan være interessant for studenter på MN - med tanke på fremtidig karriere.

Her er arrangementet: http://www.uio.no/studier/karriere/kalender/andre-aktiviteter/Karrierelunsj%2026.08.15.html <http://www.uio.no/studier/karriere/kalender/andre-aktiviteter/Karrierelunsj%2026.08.15.html>

 

Med vennlig hilsen,

Solveig Berge

Karriereveileder

Karrieresenteret ved UiO

Publisert 5. juni 2015 14:54

Hei!

Har du lyst til å delta på BIO343 Høyfjellsøkologi på Finse I sommer. Kurset arrangers av UiB og oppmeldingsskjema finner du på:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1233404

Du kan også se programmet for kurset.

Publisert 12. feb. 2015 10:08

Hei,

 

Statens vegvesen Region øst søker sommervikarer med bakgrunn i plantefag/grøntmiljø, botanikk, biologi, landskapsarkitektur og naturforvaltning til kartlegging av fremmede arter, grøntanlegg og verdifulle trær langs veg.

 

 

 

Fortrinnsvis ønskes studenter med 3-5 års studie innen relevant fagfelt, men også studenter på andre året oppfordres til å søke.

Se mer på:

 http://www.uio.no/studier/program/biologi-master/beskjeder/stillingplakat_sommerjobb-region-ost-grontfaglig.pdf
Publisert 16. des. 2014 10:13

Nå er det bare å holde av 12. februar 2015! Da kommer arbeidsgivere innen teknologi- og realfag til Blindern, og du kan treffe de på stands, høre bedriftspresentasjoner og gå på speedintervjuer.

Bli med på den nye nettverksdagen for teknologi- og realfag ved UiO, kom på RealKarriere 2015!

Publisert 7. apr. 2014 13:48

Torsdag 24. april arrangerer BFU og FUMBV felles karrieredag. Vi har invitert et bredt utvalg arbeidsplasser fra biologiske og molekylærbiologiske fagfelt til å komme å presentere seg. Det blir mange spennende foredrag, fremgangsrike bedrifter på stand og muligheter for å diskutere fag og arbeidsliv med erfarene biologer og molekylærbiologer.

 

Det serveres gratis pizza fra klokken 16.45 og foredragene vil begynne 17.00. Etter at alle presentasjonene er ferdig blir det masterpub i RF-kjelleren for å runde av kvelden. Hele arrangementet vil foregå i vestibylen i Vilhelm Bjerknes Hus og absolutt alle er velkommen. Vi håper å se dere til et lærerikt arrangement.

 

Med vennlig hilsen

Karrieredagskomiteen

Publisert 3. mars 2014 12:49

Hei!
11.mars arrangerer CEES og Tenketanken Tau gratis workshop om statistikk
og infografikk i forskningsprosesser:
http://www.mn.uio.no/cees/english/research/news/events/research/others/2014/info-graphics.html
Workshopen er åpen for alle som er involvert i et forskningsprosjekt og
trenger hjelp med å se nytt på sine datasett (master, PhD, forsker).
Kathrine Frøslie er statistiker og skal snakke om bruk av visualisering
av datasett og studiedesign, og Will Stahl-Timmins og Angela Morelli er
infografikere og skal snakke om bruk av infografikk som verktøy i å
presentere og kommunisere forskningsresultater.

Publisert 25. okt. 2013 10:41

Lurer du på om det er noen andre som tenker som deg? Har du medstudenter eller andre du kjenner som du enkelte ganger synes tenker fullstendig bakvendt? Eller kanskje det hender de tenker tanker som er så dype at du ikke kan skjønne hvordan de kom på det? Da er det slett ikke umulig at de noen ganger har tenkt det samme om deg!

Kom på Tenketorsdag - på en mandag  og bli mer bevisst på
hvordan du selv og menneskene rundt deg tenker.

Tid og sted:

Mandag 28. oktober

kl. 16.15 - ca. 18.00.

Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

Publisert 10. okt. 2013 07:25

Vedlagt er stillingsannonse til fast stilling i naturfag på Høgskolen
Stord/Haugesund.

Publisert 6. sep. 2012 09:31
Publisert 21. juni 2012 09:27

Her finner du informasjon om mulige masteroppgaver.

Publisert 5. juni 2012 00:24

Lyst på jobb som naturveileder? Se Utlysning

Publisert 5. juni 2012 00:20

Trenger du støtte til forskning på Svalbard? Nå kan personer i alderen mellom 18 og 30 år søke om stipend til studieopphold på Svalbard. Fristen for å søke er 15. mars.

Stipendutdeling 2012 – Kong Haakon den 7des utdannelsesfond for norsk ungdom

Av fondets årlig avkastning for 2011 skal det utdeles støtte til norsk ungdom i alderen mellom 18 og 30 år som søker stipendium til studieopphold på Svalbard innenfor praktisk, teoretisk og kunstnerisk art og som har avsluttet videregående skole. Stipendium kan også gis til bearbeidelse av materiale innsamlet på Svalbard. Regulære UNIS studier kommer ikke i betraktning.

Det er utarbeidet en veiledende liste over de punkter søknaden minst skal inneholde. Denne kan fås ved henvendelse til

Svetlana Olsen Økonomiavdelingen, ADM Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø

Tlf.: 776 23 207

e-post: svetlana.v.olsen[at]uit.no

Publisert 5. juni 2012 00:04

SABIMA vil gjerne invitere alle natur- miljøinteresserte til seminar om naturmangfoldloven i Oslo, Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7 (www.hvk.no), lørdag 10. mars kl 10-18, med middag kl 18.30 for de som vil

I tillegg til foredrag, blir det diskusjon og gruppearbeid hvor vi arbeider med lokale eksempler.

Søknadsfrist er 2. mars. Seminaret er gratis. Deltakerne må selv dekke reisekostnader og middag på kvelden.

 

Publisert 4. juni 2012 23:51

Er du interessert i ekstrajobb? ILS/UiO er ansvarlig for PISA-undersøkelsen og har behov for studenter med god realfagskompetanse som samtidig kan forholde seg til klare kriterier for hvordan elevsvar skal tolkes og kategoriseres. For studentene vil det dreie seg om tre uker godt betalt arbeid, for noen fire uker.se vedlagt plakat