Programmet tar ikke opp nye studenter

Trenger du støtte til forskning på Svalbard? Nå kan personer i alderen mellom 18 og 30 år søke om stipend til studieopphold på Svalbard

Trenger du støtte til forskning på Svalbard? Nå kan personer i alderen mellom 18 og 30 år søke om stipend til studieopphold på Svalbard. Fristen for å søke er 15. mars.

Stipendutdeling 2012 – Kong Haakon den 7des utdannelsesfond for norsk ungdom

Av fondets årlig avkastning for 2011 skal det utdeles støtte til norsk ungdom i alderen mellom 18 og 30 år som søker stipendium til studieopphold på Svalbard innenfor praktisk, teoretisk og kunstnerisk art og som har avsluttet videregående skole. Stipendium kan også gis til bearbeidelse av materiale innsamlet på Svalbard. Regulære UNIS studier kommer ikke i betraktning.

Det er utarbeidet en veiledende liste over de punkter søknaden minst skal inneholde. Denne kan fås ved henvendelse til

Svetlana Olsen Økonomiavdelingen, ADM Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø

Tlf.: 776 23 207

e-post: svetlana.v.olsen[at]uit.no

Publisert 5. juni 2012 00:20 - Sist endret 5. juni 2012 13:25