Programmet tar ikke opp nye studenter

Er du interessert i ekstrajobb?

Er du interessert i ekstrajobb? ILS/UiO er ansvarlig for PISA-undersøkelsen og har behov for studenter med god realfagskompetanse som samtidig kan forholde seg til klare kriterier for hvordan elevsvar skal tolkes og kategoriseres. For studentene vil det dreie seg om tre uker godt betalt arbeid, for noen fire uker.se vedlagt plakat

Publisert 4. juni 2012 23:51 - Sist endret 13. juni 2012 09:47