Programmet tar ikke opp nye studenter

Dette studieprogrammet er fra 2018 erstattet av masterprogrammet Biovitenskap

Dette studieprogrammet er fra 2018 erstattet av masterprogrammet Biovitenskap

Publisert 15. juni 2018 13:53 - Sist endret 15. juni 2018 13:55