Programmet tar ikke opp nye studenter

Idédugnad 2012

Studentorganisasjonen StartUiO arbeider for å fremme innovasjon og
entreprenørskap blant studenter. Derfor arrangerer vi Idédugnad 27.
september for andre år på rad. Hovedmålet med Idédugnaden er å
utfordre studenter fra ulike forskningsmiljøer ved UiO til å
presentere en idé. Ideen kan enten være fra egen forskning eller en
uavhengig forretningsidé. StartUiO ønsker med dette å skape en arena
som fremmer tverrfaglig kommunikasjon. Kanskje sosialantropologen kan
utfordre fysikeren? StartUiO ønsker også at andre utenfor UiO skal
oppdage den spennende forskningen som foregår her på UiO.

Bli med på Idédugnaden og du kan:

- møte engasjerte medstudenter og forskere
- bygge nettverk
- bli inspirert
- få et sjeldent innblikk i UiOs innovative og mangfoldige forskningsvirksomhet

 
For mer informasjon om påmelding som deltager eller publikum kan du besøke www.idedugnaden.no
Publisert 6. sep. 2012 09:31