Programmet tar ikke opp nye studenter

Karrierelunsj: hvor går veien videre for norsk industri?

 Neste uke arrangeres første Karrierelunsj, og første tema ut er «Olje- og gassindustrien er landets største verdi- og teknologiskaper. Hvor går veien videre?» En fra Norsk Industri kommer og snakker om dette temaet, som jeg tenker kan være interessant for studenter på MN - med tanke på fremtidig karriere.

Her er arrangementet: http://www.uio.no/studier/karriere/kalender/andre-aktiviteter/Karrierelunsj%2026.08.15.html <http://www.uio.no/studier/karriere/kalender/andre-aktiviteter/Karrierelunsj%2026.08.15.html>

 

Med vennlig hilsen,

Solveig Berge

Karriereveileder

Karrieresenteret ved UiO

Publisert 21. aug. 2015 10:36