Programmet tar ikke opp nye studenter

Norges marine konkurransekraft, Seminar 22. Januar

Kunnskap - det viktigste konkurransefortrinnet for den marine sektor
 
Onsdag 22.januar   Universitetet i Oslo, DOMUS   Kl. 09.00 - 15. 30.
 
Norge har et verdensledende forsknings- og forvaltningsmiljø for marin sektor. Hav21 viser til at Norge har en bred tilnærming til, og et betydelig omfang av marin forskning, innovasjon og utvikling, allikevel kan det virke som om vi ikke klarer å utnytte det fulle potensialet.   
 
Sjømatnæringen er en av de få næringene hvor Norge besitter globalt ledende kunnskapsmiljøer, noe som har vært et viktig konkurransefortrinn for næringen, men næringen vil trenge ytterligere kunnskap for å kunne ta mulighetene i bruk og for å lykkes på en internasjonal konkurranse arena. 
 
Vår fremtid ligger i havet. Skal Norge lykkes som en verdensledende marin nasjon må vi i større grad lykkes med målrettede satsninger, kunnskap- og innovasjonskoblinger på tevers av ulike sektorer samt evne å tenke langsiktig.
 
•             Hvordan kan vi i felleskap øke den marine næringens talent og rekrutteringsattraktivitet?
 
•             Hvordan kan Storbyene bedre samarbeide for å beholde Norge sin ledende posisjon innenfor marin kunnskap?
 
•             Hvordan skal vi videreutvikle vårt fortrinn som en globalt ledende marin kunnskapsnasjon?
 
•             Norges største nettverk av storbyer inviterer til innspillsmøte til videre samarbeid om kunnskapsutvikling om våre hav og kystområder.
 
 
Meld til dere på til post@storbymarin.no snarest.


Foredragsholdere
 


Fridtjof Unander
Direksjonsdirektør v/ Norges Forskningsråd


Hallstein Braaten Bjerke
Næringsråd Oslo kommune


Gunnar Bakke
Næringsbyråd Bergen kommune


Jonas Stein Eilertsen
Næringsbyråd Tromsø kommune
 


Dag Rune Olsen
Rektor v/ UiB


Ole Petter Ottersen
Rektor v/ UiO
 


Anne Husebekk
Rektor v/ UiT
 


Yngvar Olsen
Professor v/ NTNU


Bjørn K. Haugland
Chief Technology and Sustainability Officer, Det Norske Veritas


Anne Lorgen Riise
Group Director HR v/ Marine Harvest


Øyvind Enger
Partner Investment Advisor, Sarsia Fondene


Frank Aasche
Professor v/ UiS


Tore Nepstad
Administrerende
Direktørv/
Havforsknings-
instituttet 


Nils Christian Stenseth
Professor v/ UiO


Øyvind Paasche
Leder for Bergen Marine Forskningsklynge/
Styreleder Storby Marin
 


John Peter Hernes
Kommunalråd/leder av kommunalstyret for oppvekst
i Stavanger kommune
 


Amund Drønen Ringdal
Statssekretær ved Fiskeri – og kystdepartementet

 

 

Vertskap:
 

Mottakelse i Oslo Rådhus
Festgalleriet i Oslo Rådhus Kl. 16.00 - 17.30

 

Det blir mottakelse i Oslo Rådhus etter seminaret, hvor ordfører Fabian Stang ønsker velkommen i Festgalleriet.

 

storbymarin.no

 
Publisert 9. jan. 2014 12:35