Programmet tar ikke opp nye studenter

Sommerjobb i Statens vegvesen

Hei,

 

Statens vegvesen Region øst søker sommervikarer med bakgrunn i plantefag/grøntmiljø, botanikk, biologi, landskapsarkitektur og naturforvaltning til kartlegging av fremmede arter, grøntanlegg og verdifulle trær langs veg.

 

 

 

Fortrinnsvis ønskes studenter med 3-5 års studie innen relevant fagfelt, men også studenter på andre året oppfordres til å søke.

Se mer på:

  http://www.uio.no/studier/program/biologi-master/beskjeder/stillingplakat_sommerjobb-region-ost-grontfaglig.pdf
Publisert 12. feb. 2015 10:08