Programmet tar ikke opp nye studenter

Workshop om statistikk og infografikk i forskningsprosesser 11. mars

Hei!
11.mars arrangerer CEES og Tenketanken Tau gratis workshop om statistikk
og infografikk i forskningsprosesser:
http://www.mn.uio.no/cees/english/research/news/events/research/others/2014/info-graphics.html
Workshopen er åpen for alle som er involvert i et forskningsprosjekt og
trenger hjelp med å se nytt på sine datasett (master, PhD, forsker).
Kathrine Frøslie er statistiker og skal snakke om bruk av visualisering
av datasett og studiedesign, og Will Stahl-Timmins og Angela Morelli er
infografikere og skal snakke om bruk av infografikk som verktøy i å
presentere og kommunisere forskningsresultater.

Publisert 3. mars 2014 12:49