Jobb og videre studier

Med en master fra Biologi-programmet kan du få stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, eller i biologiske- eller miljøforskningsinstitutter og industrier. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Muligheter for forskerkarriere

Hvis du er interessert i å fortsette med forskning ved en akademisk institusjon eller i næringslivet, åpner mastergraden veien til ph.d.-studiet ved et norsk eller utenlandsk universitet. De aller fleste universiteter og mange offentlig finansierte institusjoner verden rundt driver forskning relatert til det du lærer i Biologi-programmet. I tillegg finnes forskerstillinger i miljøorienterte bedrifter og i forskningsavdelinger i industrien.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. mai 2013 10:02