Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Forsket på nye arter i Zambia

- Jeg er glad i å reise, så da muligheten for feltstudier i Zambia dukket opp var jeg ikke vond å be, sier biolog Gry Hoell. I forbindelse med sin masteroppgave dro hun sammen med en gruppe forskere til Zambia for å kartlegge nye plantearter. Når hun forteller om turen er det tydelig at den gjorde inntrykk.

- Det var en utrolig opplevelse å besøke et land der befolkningen ikke er vant med turister, sier hun.

Masteroppgaven hennes handlet om slektsavgrensing og evolusjon hos liljeslekten Chlorophytum, men vi fant også flere nye arter i denne slekten på turen. Oppholdet i Zambia bød på mer enn nye faglige opplevelser. Møtet med lokalbefolkningen var spesielt. Hun trodde de ville bli møtt med skepsis, men ble en attraksjon.

- Overalt hvor vi stoppet strømmet nysgjerrige til og alle var utrolig vennlige.

Biologi og friluftsliv

I juni 2005 fullførte Gry studiet, og begynte i et vikariat som høgskolelektor ved Høgskolen i Halden. Hun underviste studentene om planter, dyr og sportegn i naturen. Miljøet på høgskolen kjente hun godt fordi hun studerte der før hun begynte på hovedfaget.

Siden hun ikke hadde fulltidsstilling i Halden, jobbet hun i tillegg som aktivitetsleder for Oslofjordens friluftsråd. Der trivdes hun godt, fordi hun fikk inspirere andre til å sette pris på naturen. Hennes oppgave var å holde kurs for klasser og barnehager.

- Det betyr mye for meg at folk blir oppmerksom på muligheten som ligger i naturen og ser hvor viktig det er å ta vare på den, sier Gry.

Derfor ser hun fram til å begynne i et fulltids vikariat i Friluftsrådet, hvor hun skal jobbe med de samme oppgavene.

Mulig doktorgrad (ph.d.)

Det er tydelig at studiene har gitt mersmak, for Gry håper på å bli forsker når hun er ferdig i friluftsrådet.

- Jeg har lyst å arbeide videre med de plantene som jeg skrev om i masteroppgaven, fordi det fortsatt er mye vi ikke vet om dem, sier hun.

Tilbake til Zambia

I høst var hun tilbake i Zambia for å gjøre ny forskning sammen med veilederen sin, professor Inger Nordal. De fant mye spennende, selv om de på denne turen ikke kunne dra like langt utenfor allfarvei.

- Første gang jeg var der hadde vi to biler og kunne ta større sjanser enn på den siste turen, fordi vi bare hadde én bil da.

Fordelen med to biler fikk de erfart på den første turen. Regntiden var akkurat over og de mindre veiene var nokså dårlige. En dag de var langt fra nærmeste landsby satte den ene bilen seg fast og bunnen begynte å fylles med vann, men siden de hadde to biler fikk de dratt den opp.

Publisert 6. juni 2012 10:00