Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

En proff miljødetektiv

Som barn var Silje Røysland miljødetektiv i Blekkulf. Idag reiser hun rundt og finner forurensing med vernehjelm og hansker.

-Da jeg var liten var jeg medlem i Blekkulf, og lærte om sur nedbør og atomkraft i Barnetimen for de minste. Det gjorde meg engasjert, sier hun.

Men selv om hun som liten engasjerte seg i miljøvern og natur, var det andre ting som var viktigere i ungdomsårene.

-Jeg har aldri vært en idealist. Ikke hadde jeg tenkt å studere realfag på Blindern heller.
Egentlig hadde jeg lyst til å studere samfunnsfag, forteller hun.

Men det ble ikke sånn.

-Storebror fikk meg til å begynne på grunnkurs i biologi. Argumentet om at det var mange flere interessante jobber knyttet til realfag, fikk meg til å bytte planlagt studieretning, forteller hun.

Hun fulgte brorens råd og tok en bachelor i realfag. Deretter tok hun en master i biologi innen
studieretningen toksikologi

Gjennom emnet toksikologi lærer man hvordan giftstoffer virker på mennesker, dyr, vann, jord og planter.

-Vi lærer blant annet om klassiske giftstoffer som arsenikk og blåsyre, men også om nyere giftstoffer, giftige dyr og bakterier og så videre, forteller Røysland.

En problemstilling i faget er hva slags stoffer kan gi kreft, og hvordan starter kreftprosessen i kroppen? En annen kan være å finne ut hvor stor dose av et kjemikalie som kan gi femti prosent dødelighet.

-Det er jo viktig å vite slik at man kan ta de riktige forhåndsreglene, så man unngår skade på miljø og mennesker ved å bruke stoffene. I dagens samfunn er det jo svært vanskelig å komme utenom at vi må bruke skadelige kjemikalier, sier Røysland.

Bruker kunnskapen i felten

Til daglig kartlegger hun forurensning.

-I dag var jeg på Romerike. Utenfor en bondegård hvor det var mistanke om at eierens beitemark var lagt oppå en gammel søppelfylling, sier hun.

For å finne ut om det stemte, måtte hun grave i bakken for å se om hun kunne finne spor etter forurensning.

Etterhvert som gravemaskinen gravde et større og større hull, kom det mer og mer søppel frem i dagen. Gamle spann, skosåler, glassskår og murstein var blant tingene som skjulte seg under gressoverflaten.

-Dette tyder på at jorden kan være forurenset, og at man må gjøre en vurdering av faren ved at forurensningen ligger der, sier Røysland.

Før hun forlot området tok hun også noen prøver av bekken nedenfor for å se om forurensningen kunne ha spredd seg til vannet. Vannprøver blir sammen med jordprøver levert til et laboratorium som gjennomfører kjemiske analyser. Hvis det viser seg at jorda er forurenset, må hun lage en plan for hvordan de skal få fjernet forurensingen. Hvor mye av jorden som må fjernes, og hvordan det skal gjøres, slik at forurensningen ikke spres.

-Det er veldig spennende å dra rundt. Jeg blir nesten som en forurensningsarkeolog fordi jeg avdekker historien i jorda. Lag for lag, sier Røysland.

Reiser rundt i Norge

I Norge er det ikke lov å forurense. Mistenker man at man eier, gjør eller skal gjøre noe som vil forurense, må man søke miljømyndighetene om tillatelse.

Det er da Røysland kommer inn i bildet. Hun jobber for et selskap som heter Multiconsult som både kan hjelpe med søkeprosessen og kartlegge forurensing.

Multiconsult har over elleve hundre ingeniører og rådgivere som jobber innen en rekke fagfelt som bygg, olje og gass, industri, samferdsel, energi og miljø i hele Norge. Kundene er både private og offentlige aktører, som har behov for Multiconsults kompetanse.

Det er slik Røysland får oppdrag, land og strand rundt.

I forrige måned var hun på Vestlandet hvor hun undersøkte forurensningsfaren tilknyttet virksomheten til en kunde.

Bruker utdannelsen i fritiden

Røysland lærte mye under studiene på universitetet.

-Jeg lærte å tenke kritisk gjennom en problemstilling, trekke ut essensen av artikler og å sette motstridende forskning opp mot hverandre, forteller hun.

Denne kunnskapen har hun bruk for, til og med på fritiden.

-Det hender jo ofte at venner og familie lurer på hvorfor det ikke er anbefalt å spise fisken i enkelte områder, eller hvor farlig det er å puste inn forurenset luft.
Da er det kjekt å kunne svare, sier Røysland.

Lett å få jobb

Røysland fikk jobb kort tid etter at hun hadde levert masteren.

-Jeg leverte masteren i januar og fikk min første jobb i mars, forteller hun.

Jobbmulighetene er mange med den utdannelsen Røysland har.

-Med utdannelsen jeg har er det mulig å jobbe innenfor nesten alle yrkesgrupper som ikke krever en spesifikk fagutdanning. Jeg har flere studiekamerater som jobber med miljøforvaltning,i statlige direktorater og kommuner, noen har blitt lærere eller jobber som miljørådgivere som meg. Flere av mine studiekamerater fortsatte med forskningsutdannelser innen kreft- og miljøforskning, avslutter hun.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. juli 2014 09:51