Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiets oppbygning

Studieprogrammet går over fire semestre. Det omfatter emner (60 studiepoeng) og masteroppgaven (60 studiepoeng). Noen av emnene er obligatoriske i de ulike studieretningene mens andre emner kan du velge fritt (se informasjon om studieretningene).
 

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester Masteroppgave + HMS-emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I begynnelsen av første semester, må du også delta på fire obligatoriske e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et praktisk kurs i brannsikkerhet

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre igjen på masterstudiet.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for biovitenskap får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i biologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. aug. 2020 12:26