Programmet tar ikke opp nye studenter

Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Informasjon om MN-fakultetets arbeid med studiekvalitet.

Rapporter fra evalueringer

Programrapport for bachelor og master 2005-2006

Intern evaluering av masterprogrammet 2006-2007

Ekstern evaluering av masterprogrammet 2006-2007

Programrapport for master 2007-2008

Programrapport for master 2008-2009

Programrapport for master 2009-2010

Intern evaluering av masterprogrammet 2010-2011

Ekstern evaluering av masterprogrammet 2010-2011

 

Publisert 18. juni 2012 15:20 - Sist endret 30. apr. 2013 15:08