Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Informasjon om MN-fakultetets arbeid med studiekvalitet.

Rapporter fra evalueringer

Programrapport for bachelor og master 2005-2006

Intern evaluering av masterprogrammet 2006-2007

Ekstern evaluering av masterprogrammet 2006-2007

Programrapport for master 2007-2008

Programrapport for master 2008-2009

Programrapport for master 2009-2010

Intern evaluering av masterprogrammet 2010-2011

Ekstern evaluering av masterprogrammet 2010-2011

 

Publisert 18. juni 2012 15:20 - Sist endret 7. des. 2021 14:58