Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Mastergraden gir forskningsbasert fordypning i et utvalgt tema i marinbiologi eller limnologi. Studieretningen vektlegger spesielt betydningen av god kunnskap om habitatet (havet, innsjøen, bekken). Arbeidet vil gi deg forståelse av vitenskapelig metode, kvantitativ analyse og opplæring i logisk tenknig. Graden kvalifiserer til selvstendig arbeid i felt og laboratorium. Det vil også bli lagt vekt på en kritisk forståelse av vitenskapelige artikler. Du vil også få en oppøving i muntlig og skriftlig framstilling av vitenskapelige tema og forskningsresultater.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. okt. 2018 13:35