Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Med en master fra studieretningen marin biologi og limnologi kan du få stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, eller i ulike miljøforskningsinstitutter, i økende grad også i privat industri og næringsliv. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Muligheter for forskerkarriere

Hvis du er interessert i å fortsette med forskning ved en akademisk institusjon eller i næringslivet, åpner mastergraden veien til ph.d.-studiet ved et norsk eller utenlandsk universitet. De aller fleste universiteter og mange offentlig finansierte institusjoner verden rundt driver forskning relatert til det du lærer hos oss. I tillegg finnes forskerstillinger i teknologisk orienterte bedrifter spesiellt knyttet til akvakultur-industrien og i forskningsavdelinger i industrien forøvrig.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:12