Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Du velger studieretning ved å velge hvilke emner du tar i masterstudiet og hvilken forskningsoppgave du gjennomfører. En masteroppgave innen marinbiologi forutsetter at emnene BIO4301 – Marin bentisk økologi og BIO4400 – Pelagisk økologi inngår i det teoretiske pensum. For en oppgave innen limnologi er det ingen obligatoriske emner, men veileder vil gi råd I hvilke emner som passer for den enkelte student.
 

Det resterende pensum velges i samråd med veilederne av mastergradsoppgaven, og det er mulig å velge fag gitt ved alle de fire studieretningene under masterstudiet i biologi (og i noen tilfelle også kurs fra andre masterstudier). Dette gjør at den faglige spesialisering bestemmer hvilke ulike fag-kombinasjoner som velges.

Forslag til studieløp for studenter som starter i høstsemesteret

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
2. semester Masteroppgave Valgfritt masteremne eller BIO4400 – Pelagisk økologi Valgfritt masteremne
1. semester Masteroppgave + HMS emner BIO4301 – Marin bentisk økologi Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I begynnelsen av første semester, må du også delta på fire obligatoriske e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et praktisk kurs i brannsikkerhet

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre igjen på masterstudiet.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for biovitenskap får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. aug. 2020 12:27