Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Mastergradsstudiet i økologi og evolusjon skal gi deg opplæring til selvstendig forskning og styrke din forståelse og vurderingsevne innen fagfeltene. Gjennom studiet skal du oppnå solide kunnskaper om grunnleggende økologiske og evolusjonære prosesser og lære deg moderne forskningsmetodikk.

Publisert 6. juni 2012 10:00