Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Dette er studieretningen for deg som er interessert i å lære mer om biologiske konsekvenser av klima- og andre menneskeskapte miljøendringer, hvordan naturlig utvalg former organismene til å overleve og reprodusere under ulike økologiske forhold, hvordan miljøet påvirker artenes utbredelse, populasjonsdynamikk og evolusjon, og hvordan vi kan kartlegge og bevare det biologiske og genetiske mangfoldet på jorda.

Studieretningen tilbyr kurs og oppgaver fra et bredt spekter av temaer innen økologi, evolusjonsbiologi og ikke minst i skjæringsfeltet mellom de to fagdisiplinene.

Emnene og oppgavene som tilbys gjenspeiler forskernes kompetanse og spesialfelt. Studieretningen inkluderer forskningsgrupper som studerer mikroorganismer, sopp, planter og dyr. Forskerne tilbyr oppgaver innen populasjons- og samfunnsøkologi, evolusjonær økologi, atferdsbiologi, økofysiologi, molekylær økologi, evolusjonær gentikk og genomikk, systematikk, fylogeografi, paleobiologi, teoretisk økologi og evolusjonsbiologi, og bevaringsbiologi.

Emner og forskningsoppgaver gis av forskere ved Biologisk institutt og de Naturhistoriske museer på Tøyen. Det er også mulig å ta emner gitt av andre institutter og forskningsoppgaver i samarbeide med eksterne institusjoner.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. okt. 2013 08:41