Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Økologi og evolusjon (studieretning)

Dette er studieretningen for deg som er interessert i å lære mer om biologiske konsekvenser av klima- og andre menneskeskapte miljøendringer, hvordan naturlig utvalg former organismene til å overleve og reprodusere under ulike økologiske forhold, hvordan miljøet påvirker artenes utbredelse, populasjonsdynamikk og evolusjon, og hvordan vi kan kartlegge og bevare det biologiske og genetiske mangfoldet på jorda.

Studieretningen hører til programmet

Biologi (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?