Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Du kan gjerne orientere deg mot en eventuell veileder før første semester av mastergraden, fortrinnsvis i løpet av siste vårsemester i bachelorgraden. Kursarbeid (60 studiepoeng) tas parallelt med datainnsamling/eksperimenter knyttet til masteroppgaven og avsluttes normalt i det tredje semesteret, slik at siste semester blir frigjort til ferdigskriving av oppgaven. Omfanget av masteroppgaven er 60 studiepoeng. Oppgaver vil som oftest inneholde en empirisk del med datainnsamling i felt og/eller eksperiment i et laboratorium, fytotronen, akvarieavdelingen eller dyrestallen. Det gis også rent teoretiske oppgaver og oppgaver som tar sikte på å utvikle og utprøve nye metoder.
Masteremnene som tilbys innenfor denne studieretningen har kurskode fra BIO4000-BIO4280 og dekker et bredt spekter av temaer innen økologi og evolusjon. Vi anbefaler at minst 30 studiepoeng tas fra retningens kursportefølje. Den enkelte veileder vil imidlertid gi råd om hvilke av kursene som passer til den enkelte student og masteroppgave.

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester Masteroppgave + HMS emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I begynnelsen av første semester, må du også delta på fire obligatoriske e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et praktisk kurs i brannsikkerhet

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre igjen på masterstudiet.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for biovitenskap får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. okt. 2015 10:27