Hva lærer du?

Mastergradsstudiet i økologi skal gi deg opplæring til selvstendig forskning og styrke din grunnlagsforståelse og vurderingsevne. Dette gir deg faglig trygghet til å anvende dine kunnskaper om naturen.

Publisert 6. juni 2012 10:00