Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen tilbyr kurs og oppgaver innen populasjonsøkologi, økofysiologi, adferdsøkologi og samfunnsøkologi. Som master i biologi, studieretning økologi, vil du kunne få jobb i miljørelatert forvaltning, undervisning, og utrednings- og planarbeide. Du har også gode muligheter for videre forskerkarriere.

De kurs og oppgaver som tilbys reflekterer forskernes kompetanse og spesialfelt. Studiretningens lærere har vunnet priser for fremragende forskning og publiserer i de internasjonalt ledende økologi-tidsskrifter og generelle naturvitenskapelige tidsskrifter som Nature og Science. Flere av lærerne er også innvalgt i Det Norske Videnskabs-Akademi og i andre nasjonale eller internasjonale lærde selskaper.

Emnene gis av Biologisk institutt og de naturhistoriske museer på Tøyen. Det vil også være muligheter til å ta emner gitt av andre institutter.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:28