Jobb og videre studier

Kandidater fra dette programmet vil kunne fylle miljørelaterte forsknings-, utrednings- og forvaltningsoppgaver i stat og kommuner (MD, SFT, DN, miljø- og viltforvalterstillinger) og i instituttsektoren (NIVA, NINA, Skogforsk); undervisning (videregående skoler, ungdomsskole). Kandidatene vil også finne arbeide i det private næringsliv, f.eks. naturguiding, næringsmiddelindustri, biokonsultfirmaer, sopp- og skadedyrbekjempelse, dyreparker.

Det er gode muligheter for å gå videre med en ph.d. innenfor økologi.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:12