Oppbygging og gjennomføring

Du bør orientere deg mot en eventuell veileder før første semester av mastergraden, fortrinnsvis i løpet av siste vårsemester i bachelorgraden. Det første høstsemestret på masterstudiet vil studenten først og fremst ta master-kurs.Påfølgende 1 vårsemester vil kandidatene starte arbeidet med selve masteroppgaven, noe som pågår gjennom 2. høst- og 2. vårsemester med innlevering og avsluttende diskusjon. Emner tas fortrinnsvis i løpet av 1. høstsemester, 1. vårsemester og 2. høstsemester slik at siste semester blir frigjort til ferdigstillelse an masteroppgaven. Se også tabell for masterprogrammet. All emnedeltagelse er obligatorisk. Det er ingen undervisning på kveldstid eller i helger.

Det er ingen obligatoriske emner for studiretningen utenom kravet om at minst 30 studiepoeng må tas fra retningens emneportefølje. Den enkelte veileder vil imidlertid gi råd om hvilke av emnene som passer til den enkelte student og masteroppgave.

Normalt vil omfanget av en masteroppgave være 60 studiepoeng. Oppgaver vil som oftest inneholde en empirisk del med eksperimenter og/eller innsamling av data i ute i naturen og/eller i et laboratorium. Det kan også gis rent teoretiske oppgaver eller oppgaver som tar sikte på å utvikle/utprøve nye metoder. Unntaksvis vil det kunne bli tilbudt 30 studiepoengs oppgaver. I slike tilfeller vil det teoretiske pensumet økes til 90 studiepoeng slik at det totale omfanget blir 120 studiepoeng.

Nedenfor gis et eksempel på mulig studievei til mastergrad innen studieretning “Økologi". Dette er bare én kurskombinasjon av mange mulige.

4. semesterMasteroppgave
3. semesterMasteroppgave BIO4070 – Plantefysiologi (nedlagt) Masteremne
2. semesterMasteroppgave BIO4050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (nedlagt) BIO4000 – Temaer i samfunnsøkologi (nedlagt)
1. semesterMasteroppgave BIO4010 – Livshistoriestrategier (nedlagt) BIO4040
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:46