Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Mastergradsstudiet skal gi opplæring i selvstendig forskning og styrke kandidatens muligheter for anvendelse av faget. Studieretningen i toksikologi er tilpasset de kravene EUROTOX (den europeiske organisasjonen for toksikologer) setter for godkjenning av toksikologer. Vi tar sikte på å utdanne kandidater som kan arbeide med både økotoksikologiske og humantoksikologiske problemstillinger.

Publisert 6. juni 2012 10:00