Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Dersom du har en bachelorgrad i biologi eller molekylærbiologi kan studieprogresjonen være slik: Det første semesteret, som normalt er et høstsemester, tar du emnet BIO4500 – Generell toksikologi i første del og enten BIO4540 – Humantoksikologi (nedlagt) eller BIO4550 – Økotoksikologi (nedlagt) i andre og/eller tredje del av semesteret. Det er mulig å ta alle tre emnene. Studenter som begynner i vårsemesteret begynner med andre kurs eller arbeider kun med masteroppgaven første semester. Noen studenter vil ha BIO4500 eller tilsvarende i sitt bachelorstudium, og vil da i samråd med ansvarlig for studieretningen, kunne ta et annet relevant fag det første høstsemesteret. I vårsemesteret vil det være mulig å ta videregående emner enten ved UiO eller andre læresteder. Oppgaven ferdigstilles i fjerde semester.
 

Forslag til studieløp for studenter som starter i høstsemesteret:

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
2. semester Masteroppgave Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
1. semester Masteroppgave BIO4500 – Generell toksikologi BIO4540 – Humantoksikologi (nedlagt) eller BIO4550 – Økotoksikologi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Øvrige emner som ikke er obligatoriske, må tas når det passer inn i tidsplanen. Det har vært vanlig for studenter i (øko)toksikologi å ta emnet MBV4330 – Forsøksdyrlære (nedlagt) (tidlig i vårsemesteret). Andre aktuelee emner er BIO4530 – Regulatorisk toksikologi (nedlagt) , BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø og BIO4381 – Giftige alger og algedyrking .Her må man gi rom for spesielle interesser innenfor faget (biokjemisk toksikologi, regulatorisk toksikologi, økotoksikologi, organisme-orientert toksikologi med vekt på mykotoksiner, giftige alger osv.).

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I begynnelsen av første semester, må du også delta på fire obligatoriske e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et praktisk kurs i brannsikkerhet

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre igjen på masterstudiet.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for biovitenskap får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. aug. 2020 12:28