Programmet tar ikke opp nye studenter

Stipendordning for studenter som ønsker å ta en master i utlandet (Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS))

Mer info her: http://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/studentarrangementer/informasjonsmote-om-aker-scholarship%20april%202018.html

Publisert 3. apr. 2018 14:01 - Sist endret 3. apr. 2018 15:04