Hva lærer du?

Kunnskapsmål

  • Ha innsikt i mangfoldet av organismer på jorda, funksjon og slektskapet mellom dem.
  • Ha kunnskap om livets utvikling på jorda og de underliggende evolusjonsprosessene.
  • Forstå samspillet mellom organismene og deres miljø.
  • Ha et grunnlag innen kjemi, molekylær- og cellebiologi som er nødvendig for å forstå biologiske prosesser.

Ferdighetsmål

  • Kunne grunnleggende laboratoriearbeid.
  • Kunne feltbiologiske metoder og planlegge og designe eksperimenter.
  • Kunne samle inn og systematisere biologiske data og analysere dem med statistiske metoder.
  • Kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
  • Kunne forholde deg til tidsfrister.
  • Kunne tenke analytisk.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00