Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (bachelor).