Oppbygging og gjennomføring

Hvert semester vil du måtte ta tilsammen 30 studiepoeng. I første semester starter du med biologi sammen med matematikk og kjemi slik at bredden innenfor realfag opprettes. Første semester vil dermed gå med til å få alle studentene opp på et felles nivå. I andre semester vil du starte på et emne i biologisk mangfold (protister, planter og marine invertebrater) sammen med grunnleggende cellebiologi/genetikk og Exphil. Tredje semester vil du fortsette på emnet i biologisk mangfold (sopp, terrestre invertebrater og vertebrater) og et emne i fysiologi. I dette tredje semesteret vil du kunne ta et valgfritt emne. Etter de tre første semestrene har du et meget godt grunnlag i norsk flora og fauna, samt den basis som trengs for videre studier innenfor programmet.

De tre siste semestrene inneholder emner i økologi, molekylærbiologi og biologiske metoder som sammen med et emne i biostatistikk og eksperimentell biologi gir deg en basis for å forstå moderne biologisk forskning. Til slutt i studiet blir det gitt et emne i evolusjon som har til hensikt å binde sammen hva man har lært i de første 5 semestrene.I tillegg til de obligatoriske emnene, så har bachelorprogrammet fire valgfrie emner.

Fra og med høsten 2017 får alle nye emner ved Institutt for biovitenskap nye emnekoder fra BIOxxxx og MBVxxxx til BIOSxxxx. Alle gamle emner som skal videreføres vil også få en BIOS-kode. Dette kan få følger for deg som ikke tar bacheloren på normert tid. Overgangsordninger for de som startet på programmet før høsten 2016 eller tidligere.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan studieprogrammet er organisert.

6. semester BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt) Valgfritt emne Valgfritt emne
5. semester BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt) Valgfritt emne
4. semester BIO2100 – Generell økologi (videreført) MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) BIO2020 – Biologiske metoder (nedlagt)
3. semester BIO1200B – Biologisk mangfold B (nedlagt) MBV1020 – Fysiologi (nedlagt) Valgfritt emne
2. semester BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt) og emner i HMS KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) / KJM1100 – Generell kjemi (videreført) MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) / MAT1100 – Kalkulus *
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du på obligatoriske emner i programmet være unntatt fra de nye kravene. Les mer om hva som gjelder for deg.

* For de fleste som velger biologistudiet gir MAT1001 Matematikk 1 et godt grunnlag for videre studier. Dersom du har gode matematikk-kunnskaper og ønsker en større fordypning i matematikk kan du velge MAT1100 Kalkulus. 

Obligatoriske emner i dette studieprogrammet er:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester for studenter som starter på programmet fra og med høsten 2012:

Du kan også ha krav om HMS0505 – El-sikkerhet avhengig av hvilke emner du velger, se emnebeskrivelser.

 

Anbefalte valgfrie emner

Du har 40 valgfrie studiepoeng. "Valgfrie studiepoeng" betyr i denne sammenheng at du kan ta de emner du måtte ønske, så sant de passer inn i timeplanen din. Emnene trenger ikke være realfaglige men det anbefales at kommende masterstudenter i biologi bruker de valgfrie emnene til en fordypning i basale realfag. Generelt kan man si at disse valgfrie emnene bør være med på å gi deg en bredere faglig plattform, både for dine videre studier og interesser.

Legg merke til at det kun er emner på 1000, 2000- og 3000 nivå som kan brukes i en bachelorgrad i biologi. Det kan søkes Programrådet i biologi om dispensasjon for inntil 20 studiepoeng fra 4000-emner

Studier ved Universitetssenteret på Svalbard

For programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard passer det best å dra på høsten i 5. semester. Emnet BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt) vil dekkes av kurset AB-201 - Terrestrial Arctic Biology og AB-204 - Arctic Ecology and Population Biology på Svalbard.

For programstudenter som ønsker å dra på våren i 6. semester er det også mulig. På våren vil emnet BIO2100 – Generell økologi (videreført) erstattes av AB-203 Arctic - Environmental Management. Videre vil BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt) dekkes av AB-207 Research Project in Arctic Biology på UNIS samt BIO2150A – Biostatistikk (nedlagt) som skyves til 5. semester. BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt) må skyves frem i studieløpet og tas i 4. semester før avreise til UNIS.

Det vil ikke bli gitt studiepoengsreduksjon mot andre emner i programmet. Institutt for Biovitenskap har en kvote på 5 studieplasser på bachelorkursene. Bachelorstudenter som har fått opptak i 5. semester vil prioriteres ved søknad om å få bli i ytterligere ett semester (6. semester).


Forslag til studieplan dersom du reiser til UNIS i 5. semester:

6. semester BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt) Valgfritt emne Valgfritt emne
5. semester UNIS
4. semester BIO2100 – Generell økologi (videreført) MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) BIO2020 – Biologiske metoder (nedlagt)
3. semester BIO1200B – Biologisk mangfold B (nedlagt) MBV1020 – Fysiologi (nedlagt) Valgfritt emne
2. semester BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt) og emner i HMS KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) / KJM1100 – Generell kjemi (videreført) MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) / MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Forslag til studieplan dersom du reiser til UNIS i 6. semester:

6. semester UNIS
5. semester BIO2150A – Biostatistikk (nedlagt) Valgfritt emne Valgfritt emne
4. semester BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt) MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) BIO2020 – Biologiske metoder (nedlagt)
3. semester BIO1200B – Biologisk mangfold B (nedlagt) MBV1020 – Fysiologi (nedlagt) Valgfritt emne
2. semester BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt) og emner i HMS KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) / KJM1100 – Generell kjemi (videreført)  MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) / MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For utveksling, se egen side om Utenlandsopphold .

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i biologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. nov. 2021 10:25