Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen vil bli lagt opp i form av forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser. Det legges i tillegg stor vekt på feltarbeid. Du får erfaring i både muntlig og skriftlig presentasjon. Læringsformene gir deg trening i samarbeid med andre, men du vil også lære å jobbe selvstendig, forstå, tolke og være kritisk til oppnådde resultater.

Se forøvrig beskrivelsen av de enkelte emner på emnesidene .

Obligatorisk undervisning

Alle emner har obligatorisk oppmøte på første forelesning. Gruppeundervisning og laboratorieundervisning samt noen oppgaver og presentasjoner er obligatorisk, og kreves gjennomført for å kunne gå opp til eksamen.

Nærmere spesifikasjoner på hva som er obligatorisk finner du på emnesidene .

Undervisningsspråk

Alle emner på bachelor-programmet i biologi undervises på norsk.

Eksamens- og vurderingsformer

Hver emne vurderes ulikt.

Se forøvrig beskrivelsen av de enkelte emner på emnesidene

Eksamensspråk

Eksamensoppgaver på skriftlige eksamener kan fås på bokmål, nynorsk eller engelsk. Dersom eksamenskandidatene ønsker eksamen på en annen målform enn bokmål, krever dette at de har registrert deg i Studentweb med den ønskede målformen.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. juni 2012 10:08