Studieopphold i utlandet

Biologiprogrammet har en rekke avtaler med universiteter både i og utenfor Europa. Den mest populære avtalen i vår portefølje er en bilateral avtale med James Cook University, Australia. Komplett liste over våre avtaler ligger på nettsidene.

I tillegg er det mange utvekslingsavtaler både ved MN fakultetet og sentralt du kan benytte deg av.
Vi ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har samarbeidsavtale med.

Progresjonsmessig passer det best å ta utenlandsoppholdet i 5. og eller 6. semester.

Det er mange grunner til at et opphold ved utenlandsk universitet kan være utviklende og en positiv erfaring. Rent studiemessig bør imidlertid målsetningen være å ta emner som kan komplettere de som tilbys ved UiO av relativt avanserte bacheloremner (våre 2000-emner). Det kan være emner fra andre felt enn biologi, men også emner som belyser særegne økologiske forhold ved det aktuelle studiestedet. Hvis du bare baserer studieoppholdet på å ta flere, relativt elementære biologiemner, vil det kunne resultere i betydelig overlapp mot våre basale emner og føre til studiepoengreduksjon.

I tillegg vil det kunne være krav til studenten om å ta spesielle emner som kompensasjon for obligatoriske emner i studieprogrammet som du ikke får tatt p.g.a. utenlandsoppholdet. Hvis du reiser ut i 6. semester, vil det være krav om at det tas et emne i evolusjonsbiologi ved gjesteuniversitetet (hvis en ikke allerede har tatt det i 4. semester). For 5. semester vil kravet først og fremst gjelde Biostatistikk.

I alle tilfelle bør du ta kontakt med studieseksjonen på forhånd for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til planen.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. mars 2014 08:24