Opptak til studieprogrammet - overgangsordninger 2018-2021

Søkere til studieretninger som er en direkte videreføring fra studieprogrammene i Biologi og Molekylær biovitenskap, vil bli vurdert både mot de nye og de gamle opptakskravene t.o.m. 2021. Du finner de gamle opptakskravene på programsidene til  Biologi og Molekylær biovitenskap

Publisert 13. mars 2018 13:03 - Sist endret 15. mars 2018 09:33