Masteroppgaver - Side 8

Tittel Publisert Veileder(e)
Immunomodulation and targeted therapies group headed by Mouldy Sioud 22. mars 2018
Influence of Medication in Pregnancy on ‘Jumping genes’ 22. mars 2018
Atg8 proteins in mammalian autophagy; individual roles and mechanisms of action 22. mars 2018
A biophysical study on the mechanisms of E. coli outer membrane protein folding and small-molecule transport 22. mars 2018
Identification and characterisation of novel compounds for potential application in the immunotherapeutic treatment of leukaemia 22. mars 2018
The role of antigen presenting cells in the gut: key regulators of immunity 22. mars 2018
Systematikk og fylogeni hos fiskeparasitter i Oslofjorden - Masteroppgaver knyttet til forskningsprosjektet MonoMyx. 22. mars 2018
Hvordan påvirkes genomstørrelse og cellestørrelse av temperatur? 22. mars 2018
Algevegetasjonen i indre Oslofjord 22. mars 2018
Biodiversitet i ålegrassamfunn 22. mars 2018
Seasonal occurence of toxic algal species in the Oslofjord 22. mars 2018
Vertical distribution of protists (including microalgae) 22. mars 2018
Sesongvariasjon av potensielt giftige alger (feks. dinoflagellater) gjennom året. 22. mars 2018