Informasjonsmøte for biovitenskapsstudenter

Vi ønsker å invitere dere til et informasjonsmøte den 23. mai, kl. 14.15, auditorium 3 (Kristine Bonnevies Hus).

På dette møtet vil vi informere om spesialiseringsemner som starter i 4. semester, utveksling og veien videre til de ulike masterretningene.
Møtet vil vare i 30-45 minutter, så er det satt av tid til spørsmål.

Med vennlig hilsen
Studieadministrasjonen

 

Publisert 8. mai 2018 15:04 - Sist endret 8. mai 2018 15:04