Invitasjon til informasjonsmøte 21. mai

Hei biovitenskapsstudenter på 2. semester. 
Vi holder et informasjonsmøte den 21. mai, kl. 10.15 i Bikuben. 

På dette møtet vil vi informere om:
- Spesialiseringsemner som starter i 4. semester
- Valgfrie emner i graden
- Veien videre til de ulike masterretningene
- Biomatematikk-studieløp (CS: Bioscience)
- Utveksling og UNIS
- Kort om masterprogrammet

Møtet vil vare i 30-45 minutter, så er det satt av tid til spørsmål. 

Med vennlig hilsen
Kyrre og My

 

Publisert 6. mai 2019 14:16 - Sist endret 6. mai 2019 14:16