Utveksling: James Cook University (Australia) infomøte onsdag 24. januar

På onsdag får vi besøk av en representant fra James Cook University (Australia) som skal holde et informasjonsmøte for biologi-, molekylærbiologi- og biovitenskapsstudenter. De av dere som er interesserte i å ta et utvekslingssemester på James Cook i løpet av bachelorstudiet sitt bør komme på infomøtet. Alle fra 1. året til 3. året oppfordres til å ta turen!

Lenke til IBVs side om avtalen: http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/oseania/australia/qt-james-cook/biologi.html    

Velkommen!

Sted: Seminarrom 3203, Kristine Bonnevies Hus
Tid: Onsdag 24. januar, kl. 12.30

 

Publisert 18. jan. 2018 14:35