Det legen ikke kan se

Det er mange diagnoser som ikke kan gis ved å bare undersøke pasienten. Blodprøver er et viktig hjelpemiddel for at leger skal kunne gi en diagnose.

Bildet kan inneholde: briller, smil, visjon omsorg, dress skjorte, briller.

Hver morgen mottar vi ca. hundre og femti blodprøver på vår avdeling. Disse må sorteres etter hvilke gentester de skal ha. Jobben min går i hovedsak ut på å analysere prøver og å sende resultatene tilbake til legen. I tillegg driver vi litt med metodeutvikling av nye molekylærbiologiske analyser. Nå holder vi for eksempel på med å finne en metode for å påvise antibiotikaresistens hos en vanlig type kjønnssykdom.

Likevel er den viktigste delen av jobben å analysere prøver. Selv om det er mye rutine er bakgrunnen i molekylærbiologi viktig for å kunne drive med eventuell feilsøking om noe skulle gå galt.

Diagnoser basert på blodprøver

Det er viktig å finne ut hvorfor man er syk. Det er begrenset hva legen kan si om hva som feiler deg ved å bare se på deg. Derfor tar de blodprøver for å få svar. Dette er en veldig viktig del av helsetjenesten og det er vanskelig å se for seg hvordan diagnoser skulle bli gitt uten. Et typisk eksempel på en av gentestene vi analyserer er laktoseintoleranse.

Hvis en pasient kommer til fastlegen med vondt i magen kan dette skyldes flere ting. Vi tester pasienten for en mutasjon i genet som koder for laktase, enzymet som bryter ned laktose. Dersom pasienten ikke har denne mutasjonen, har de laktoseintoleranse som kan forklare magesmerter ved inntak av melk.

Utvikler bedre metoder

Noe av det jeg liker best er å holde på med metodeutvikling. Det skulle jeg gjerne gjort på heltid. Da får jeg drive med problemløsning og forskning og virkelig brukt kunnskapen fra utdanningen. Heldigvis er Fürst veldig opptatte av kompetanseutvikling. Gentesting og medisinsk genetikk er et spennende fagfelt og genomsekvensering vil nok  spille en viktig rolle i fremtiden. Jeg gleder meg til å se hva som skjer fremover.
 

Joakim Sorthe

Yrke: Laboratorieingeniør ved Fürst Medisinsk laboratorium

Bachelorprogram ved UiO: Molekylærbiologi og biologisk kjemi

Denne linja tar ikke lenger opp studenter, men du finner et tilsvarende tilbud innunder bachelorprogrammet Biovitenskap.

Masterprogram ved UiO: Molekylærbiologi

Les flere karriereintervjuer

Emneord: molekylærbiologi, ingeniør, forskning, karriere, karriereintervju
Publisert 9. nov. 2016 18:35 - Sist endret 12. juli 2021 17:18