Skulle egentlig bli fotballproff

Fra å være en fyr som knapt visste hva matematikk var, har Ola Tobias nå selv blitt mattelærer i videregående skole.

Bilde av Ola Tobias Hafslund

 – Får du en god lærer, kan livet ditt plutselig bli forandret. Det motiverer meg, sier lektor og biolog Ola Tobias Hafslund.

 

– Jeg drømte om å bli fotballproff, og brukte ikke mye tid på lekser da jeg gikk på ungdomsskolen, forteller Ola Tobias. – Men jeg så for meg at jeg skulle bli lærer når jeg la fotballkarrieren på hylla. Jeg tenkte at jeg ville jobbe med mennesker, og at læreryrket gir en variert hverdag og er et trygt yrke.

– Det var 311 studenter på mitt kull. Det var én som strøk i alle de tre innledende fagene, og det var meg. Det var da jeg skjønte at noe måtte gjøres.

– Hvordan kunne du bli lærer uten å gjøre lekser selv?

– Etter at jeg gav opp fotballdrømmen søkte jeg meg inn på lærerstudiet på Høgskolen i Oslo. Det var det året mediene skrev mye om at det var så lett å komme inn på lærerstudiet og at utdanningen var for enkel. Det var 311 studenter på mitt kull. Det var én som strøk i alle de tre innledende fagene, og det var meg. Det var da jeg skjønte at noe måtte gjøres, og jeg tok opp fagene på en privatistskole, smiler Ola Tobias. Siden begynte han på lektorprogrammet på UiO.

Hadde aldri fått en sekser

– Jeg traff en realfagslærer som var utrolig dyktig og motiverende. Jeg ble veldig interessert. Før jeg tok opp fag hadde jeg aldri sett en sekser. Fra å være en fyr som knapt visste hva matte var, så har jeg selv blitt mattelærer på videregående.

Det viser at fra den du er som 15-16-åring kan endre seg til en helt annen. Treffer du en god lærer du liker, kan livet ditt plutselig bli forandret. Det motiverer meg.

– Hvilke fag underviser du i?

– Jeg har biologi, kjemi, matematikk og naturfag. Jeg skulle først bli historie- og samfunnsfaglærer, men jo mer biologi jeg studerte, dess mer interessert ble jeg. Det begynner gjerne med at det er litt interessant, og så leser du mer, og så blir det veldig interessant, og så sitter du der og er nerd.

– Jeg er veldig glad for de elevene som virkelig vil noe, og som jeg kan hjelpe med å nå de målene de har satt.

– Hva motiverer deg?

– Jeg motiveres av å hjelpe elevene mine å nå de målene de har satt seg. Jeg gjør mye for elevene.

Jeg jobber med noen elever som har de samme problemene som jeg hadde. Det vil si de har mange hull fra barne- og ungdomsskolen. Jeg føler at jeg kan relatere til deres situasjon fordi jeg selv har slitt med de samme tingene.

En ny vår for lektorutdanningen

Fra høsten 2014 legger vi om lektorutdanningen. Noen av de viktigste områdene vi jobber med å styrke er følgende:

Mer praksis
De viktigste endringene blir at studentene nå skal ha praksis i fire av de fem årene. De vil ha praksis i 3. semester, 6. og 7. semester (PPU) og 9. semester.

Fagdidaktikk
Spesielt praksis i 9. semester er spennende ved at dette er et masteremne knyttet til MN-fakultetet. Her vil vi fokusere ekstra på den faglige didaktikken og gjøre det skolenært og intensivt.

Læringsmiljø
Vi jobber mye med å skape et godt læringsmiljø for lektorstudentene. Vi ønsker at de skal føle sterk tilhørighet til programmet og bli godt kjent med hverandre. De har et eget leseområde der de kan sitte sammen og jobbe, de har en egen facebookgruppe, og de får reise på oppstartsseminar i første semester.

Fokus på prestasjoner

– Hvordan er hverdagen på skolen?

– Den er relativt hektisk, i alle fall det første året. Det er mye å sette seg inn i og ha klart. Neste gang kan jeg bruke noe av det jeg har laget tidligere. Arbeidsdagen på denne skolen er veldig prestasjonsdrevet.

Det er ingen hemmelighet at du blir sagt opp hvis du ikke får gode nok evalueringer fra elevene, forklarer Ola. Han underviser ved et privatgymnas, og der er opplegget litt annerledes enn i offentlig skole.

En typisk dag begynner med at jeg underviser i 6-7 timer. Etter det sitter jeg og lager opplegg for neste dag. Jeg har nok jobbet ti timer om dagen dette halvåret. Men jeg lærer veldig mye og det er veldig gøy!

Det kan være at jeg av og til gir privatundervisning i tillegg til å undervise i klasserommet. Av og til er det også laboratoriekurs i helgene. Hvor mye du må gjøre avhenger litt av hvilke fag du underviser i.

– Det er en egen type mennesker som trives i privat sektor. Dette er ikke noe for dem som ikke takler kritikk eller press.

– Er det ikke stressende å ha så mye prestasjonspress?

– Jeg er ikke veldig stresset. Jeg har hatt denne typen jobb under studiene. Kommer jeg gjennom det første året ligger jeg godt an. Å bli målt etter prestasjoner er veldig vanlig i mange bedrifter.

Det er en egen type mennesker som trives i privat sektor. Dette er ikke noe for dem som ikke takler kritikk eller press. Dette er nok litt annerledes enn i det offentlige, mener Ola Tobias.

Lønn og læring motiverer

– Det er mye arbeid nå, men jeg jobber bare 24 uker i året. I tillegg er jeg sensor og eksaminator i 3-4 uker hvert semester. Det er heller ingen møter eller planleggingstimer, så jeg bruker kun tid på undervisning. Vi er heldige sånn.

I tillegg får vi godt betalt. De som har vært her lenge og som jobber hardt kan tjene over en million i året. Lønna gjør også at skolen tiltrekker seg de beste lærerne. Det er et race for å få jobb her, understreker Ola Tobias.

Hva er det beste med jobben?

– Bortsett fra lønna, så er det det at jeg lærer noe hele tiden. Man står aldri stille her. Jeg kan ikke se for meg at jeg blir lei av dette. Jeg har snakket med venner som kjeder seg på jobben fordi de gjør det samme hele tiden.

Her får man mulighet til å utvikle seg. Jeg må lage et godt opplegg. Vi har elever som skal bli leger og som vet hva de vil, og vi må ha et program for dem. Samtidig må vi ha et opplegg for dem som knapt vet at det er sukker i Cola. Vi har folk i mattetimen som ikke kan pluss eller minus. Noen kan nesten ikke telle. Da har du nok utfordringer.

 Like mye biolog som lærer

– Føler du at utdanningen er relevant for jobben?

– Utdanningen forberedte meg ikke på det som møter meg som lærer. Læreryrket er så utrolig variert og sammensatt. Jobben som lærer avhenger av hvilke fag du skal undervise i, hva slags klasser du har og hvilket trinn de er på.

Jeg tror ikke undervisningen vi får på universitetet klarer ta for seg alt. Dette handler om retningslinjene for lærerutdanningen. Rammene for utdanningen må endres og ressursene økes. Jeg vil likevel anbefale utdanningen.

Etter praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har du flere muligheter til å bli fast ansatt som lærer. Lektorprogrammet er hva du gjør det til selv. Du får veldig mye ut av det hvis du jobber hardt, men du får lite hvis du tror du skal få servert alt på sølvfat.

– Hvordan var det faglige i utdanningen?

– Det faglige nivået er høyt – UiO er det beste universitetet i Norge. Jeg har de samme fagene som en biolog – jeg er jo biolog. Det er ikke egne fag for de som skal bli lærere, og derfor stiller man veldig sterkt faglig, men det er du som må sørge for å gjøre den kunnskapen relevant i klasserommet. Plutselig står du der med en læreplan og elever som vil ha en sekser.
 

Ola Tobias Hafslund

Jobb: Lektor ved Sonans privatgymnas (første jobb etter studiet)

Utdanning ved UiO: Det 5-årig lektorprogrammet, med faglig fordypning mot biologi på master

Alder: 27

Fra: Oslo

Bor: Oslo

Deltidsjobb under studiene: Jobbet som hjelpepleier, lærer ved Bjørknes (naturfagklasse) og Akademiet.

Foreninger: Laget revy, var med i kjellergruppa, programutvalget for lektorprogrammet (faglig studentkomité), var med i studenttidsskriftet Argument, studentradioen RadioNova, det viktige politiske organet Studentparlamentet, og har deltatt som studentrepresentant på Naturhistorisk Museum.

Les flere karriereintervjuer

Emneord: lektor, LEP-programmet, lærer, fotball, biolog, biologi, realfag, realfagslærer, karriere, karriereintervju, karriereportrett, PPU, praktisk-pedagogisk utdanning Av Elina Melteig
Publisert 9. nov. 2016 18:36 - Sist endret 23. nov. 2021 10:09